مالکان چند خودرو فقط یک سهمیه می‌گیرند

در جریان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین خودروها، همه وسایل نقلیه بنزینی براساس کارت سوختی که برایشان صادر شده یک سهمیه سوخت دریافت می‌کنند؛ اما آنگونه که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید قرار نیست این روال ادامه داشته باشد و نهایتاً از میان همه خودروهایی که به نام یک نفر است، فقط یک خودرو حائز دریافت سهمیه خواهد شد.