بازی تلخ خاک و آب در سمنان

4میلیون و 500هزار هکتار از مساحت استان سمنان درگیر گردوغبار است - دشت‌های سمنان به‌طور میانگین 11.32سانتی‌متر در سال فرونشست دارد
طبق اعلام دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، 34میلیون و 600هزارهکتار مناطق غبارخیز با شدت‌های متفاوت در 25استان کشور وجود دارد.