قاب دیروز

قدیمی ها برف های سنگین سال های گذشته را فراموش نمی کنند. شمیرانات به دلیل اقلیم خاص خود همواره از مناطق برف گیر پایتخت بوده است.