3روز جست‌وجو برای نجات جان4جوان گم شده در صحرا

​​​​​​​۴ شهروند ماهشهری که در بیابان وسیع ماهشهر هندیجان به نام صحرا گم شده بودند پس از گذشت 3 روز توسط دریابانان خوزستان پیدا شدند.