10
سه شنبه 28 آبان 1398
شماره 7809
زنان
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
به لطف سریال‌های تلویزیونی که دیالوگ «من... هستم، یک مسافر» را بر سر زبان‌ها انداختند و بر پایه شوخی‌هایی که با دیالوگ «من... هستم، یک معتاد» ساخته شد، حالا خیلی‌ها با انجمن‌های ترک اعتیاد و سازوکار آنها آشنایی نسبی دارند.

سیگار ضرر دارد؟ ولی من دوست دارم

خیلی از زنانی‌که سیگار می‌کشند از این کار خوش‌شان نمی‌آید، ولی علاقه‌ای هم به ترک کردن آن ندارند
گزارش
هواکش دستشویی را می‌زند و در را می‌بندد، کارش طول کشیده، دستشویی پنجره‌ای رو به بیرون ندارد، در را که باز می‌کند، بوی تند سیگار بیرون می‌زند.