بازیافت ۷۰ درصد از زباله‌های مربوط به بسته‌بندی در آلمان

یک لیوان قهوه «بگیر و ببر» سر راه خانه به کار، ناهار بسته‌بندی شده در ظرف یکبارمصرف و شاید سفارشی آنلاین که نتیجه آن ارسال کالا با بسته‌بندی به مشتری است.