رونق مبادلات در بورس انرژی

ارزش معاملات بورس انرژی در 4‌ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دوبرابر شد و 100درصد افزایش یافت و به 5هزارو 500میلیارد تومان رسید.