12
دو شنبه 7 مرداد 1398
شماره 7722
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گنج و رنج برنجکاران

همزمان با آغاز فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی، کشاورزان نگران قیمت این محصول و همچنین واردات برنج خارجی هستند
گزارش
سال‌هاست برنجکاران شمالی با رنج و مشقت در سرما و گرما وارد زمین‌های باتلاقی می‌شوند تا رزق و روزی به دست بیاورند، اما همه ساله در پایان کار با دست خالی به امید سالی دیگر می‌نشینند تا شاید این بار بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند.