18
دو شنبه 7 مرداد 1398
شماره 7722
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دغدغه‌های یک همیشه آرتیست

نام مسعود کیمیایی به‌دلیل اهمیت و تأثیری که 5دهه بر جریان سینمای ایران گذاشته، گرفتار حب و بغض‌های فردی و گروهی شده است.
اینکه محمدحسین مهدویان را برای گفت‌وگو درباره مسعود کیمیایی به بهانه زادروز این کارگردان انتخاب کرده‌ایم چند دلیل عمده داشت.
گفت‌وگو با مسعود کیمیایی درباره دوران کودکی و نوجوانی

عشق سال‌های سخت

​​​​​​​حکایت مسعود کیمیایی، حکایت عشق است، عشقی که از نوجوانی و با شیفتگی بسیار شروع شد و بعد به شناخت رسید و چنان ریشه دواند که با گذر از 40 سالگی همچنان پابرجا مانده.