با حشرات موذی به فوریت مبارزه خواهد شد
روابط عمومی شهرداری منطقه 3 به‌دنبال درج پیام مردمی در تاریخ 18تیرماه در ستون با مردم با عنوان «حشرات موذی امکان پیاده‌روی را سلب کرده‌اند» پاسخ داده است: «به‌رغم ممنوعیت مبارزه شیمیایی با حشرات به واسطه تهدیدهای زیست محیطی و سلامتی شهروندان محترم به فوریت نسبت به مبارزه فیزیکی و بیولوژیک اقدام خواهد شد».