نامعادله بازارگوشت
آمارها از افزایش موجودی دام سبک در کشور حکایت دارد اما باوجوداینکه هرج‌ومرج و جهش قیمت در بازار گوشت قرمز فروکش کرده، هنوز قیمت این کالای اساسی تا آنچه باید باشد، فاصله قابل‌تأملی دارد.