آزمایش موفقیت‌آمیز «استارهاپر»

سامانه «استارهاپر» یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های پروژه بزرگ «استارشیپ» روز گذشته با موفقیت آزمایش شد.