12
یکشنبه 6 مرداد 1398
شماره 7721
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.

مهاجرت؛ پیامد انتقال آب خزر به سمنان

کارشناسان معتقدند؛ انتقال آب موجب رشد صنعت سمنان می‌شود، اما علاوه بر تبعات زیست محیطی، مهاجرت و پیامدهای ناگوار اجتماعی هم به همراه خواهد داشت
مازندران
ماجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر سمنان در اواخر دولت دهم به شکل جدی در دستور کار قرار گرفت.