گودبرداری در حریم بنای تاریخی موزه پمپ بنزین دروازه دولت

درحالی‌که تنها یک‌ماه از گشایش تنها موزه نفتی پایتخت می‌گذرد اما عملیات غیراصولی احداث ایستگاه آتش‌نشانی در ضلع جنوبی موزه پمپ بنزین دروازه دولت، حریم این اثر ملی را در معرض تهدید قرار داد.