14
یکشنبه 6 مرداد 1398
شماره 7721
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سلامت
امروز روز جهانی هپاتیت یا همان التهاب کبد است؛ بیماری‌ای که می‌تواند بدون کوچک‌ترین علامتی، به کبد حمله و فرد را درگیر بیماری کند اما اگر به موقع تشخیص داده شود، کنترل و درمان می‌شود.
گزارش میدانی همشهری از پاتوق رانندگان شهرستانی ماشین‌خواب در تهران

مسافرکش‌های خانه‌به‌دوش

گزارش
هوا گرگ و میش و غروب خاکستری است و روز داغ مردادی، نفس‌های آخرش را می‌کشد.