یقه گیری بعد از پاچه گیری

در اتفاقاتی که بر اثر حمله سگ‌ها به انسان‌ها رخ داده، سگ‌های بدصاحب و بلاصاحب بیشترین نقش را داشته‌اند. نگهداری از سگ‌های بدصاحب تمام و کمال بر عهده صاحب سگ است و درصورت بروز حادثه و آسیب‌رساندن سگ به سایر اشخاص، صاحب سگ باید پاسخگو باشد، اما در مورد ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و ولگرد ارگان‌های زیادی مسئولیت دارند و باید این امر را به سرانجام برسانند.