10
سه شنبه 2 خرداد 1402
شماره 8779
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تابستان داغ در راه است

اصل ماجرا
شاید تصور شود که تداوم بارش‌ها در شرایط خشکسالی ایران تا تابستان ادامه دارد، اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد و نسیم بهاری و بارش‌های بهار ادامه خواهد یافت؟
ویژه
ریاست‌جمهوری شخصا به موضوع حقابه هامون از هیرمند ورود کرده .
6استان کشور ۱۰۰درصد بارش سال زراعی را در 8‌ماه اخیر دریافت کردند

حال خوش دریاچه ارومیه

120میلیون مترمکعب آب از تونل زاب به دریاچه ارومیه وارد شد
گزارش
وضعیت دریاچه ارومیه، هر چند کند اما رو به بهبود است. قایق‌های کوچک، گردشگران را در حوالی پل میانگذر روی آب می‌گردانند.