21
سه شنبه 2 خرداد 1402
شماره 8779
همشهری محله1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گنج‌های پنهان این شهر شلوغ

تاریخ دیرینه تهران را از پنجره اکتشافات آثار باستانی و دفینه‌ها تماشا کنید
گستره تهران قدمتی هفت، هشت هزارساله دارد؛ از تپه کهن قیطریه تا قلب مولوی و ری. تاریخ کهن این محدوده زیر انبوه آپارتمان‌ها و خیابان‌ها مدفون است و گاهی کوزه‌ای سفالین، ابزار و آلات کشاورزی که از زیر خاک یافت می‌شود ما را با خود به تاریخ پر و پیمان این گستره می‌برد.