از دندانپزشکی تا «شعام»

با انتصاب سردار احمدیان به دبیری شورای‌عالی امنیت‌ملی و سابقه 16ساله ریاست او بر مرکز راهبردی سپاه‌پاسداران باید در انتظار تحولات مهمی در این نهاد بود.