چرا ترامپ دوباره در انتخابات شرکت می‌کند؟

دونالد ترامپ، با قدرت تمام، یکی از تفرقه‌انگیزترین کارزارهای انتخاباتی تاریخ مدرن آمریکا را به پیش می‌برد و چنان در عزم خود برای انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس‌جمهور مصمم است که حاضر است ده‌ها هزار نفر را در اوج همه‌گیری کرونا در آمریکا دور هم جمع کند و سخنرانی انتخاباتی داشته باشد.