11
یکشنبه 15 تیر 1399
شماره 7979
سیاست
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و سرکرده شبکه ارتشا در دستگاه قضایی دارای 22متهم است اما در کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه قرائت شد، نام بازپرس سابق شعبه15 کارکنان دولت، یعنی حمید علیزاده در لیست این متهمان نیست.
ورود رسمی بهارستان به تقابل با پاستور

تهدید به سؤال روی میز رئیس جمهور

ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان و از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در مجلس وعده داده که امروز طرح سؤال از رئیس‌جمهوری را به جریان خواهد انداخت.