15
یکشنبه 15 تیر 1399
شماره 7979
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

رُک
​​​​​​​قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
شیوع بیماری کرونا ممکن است برای افراد استرس‌زا باشد.
خبرنگار همشهری پای صحبت صاحبخانه‌هایی نشسته است که هوای مستأجرانشان را در روزهای سخت داشته‌اند

روی زیبای صاحبخانه‌ها

کرونا که آمد، کسب و کارها تعطیل شد.