10
یکشنبه 15 تیر 1399
شماره 7979
زنان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زنان، بازیکن نوزدهم مردان

زنان معتقدند داشتن تیم بانوان باید برای باشگاه‌ها اجباری شود. کافی است تیم‌های مردان فرض کنند به جای 18 بازیکن 19 بازیکن دارند و پول آن یک بازیکن اضافه را خرج تیم زنان کنند
فدراسیون والیبال برای اینکه باشگاه‌ها را برای تیم‌‌داری در لیگ زنان تشویق کند، برای آنها امتیازاتی قائل شده، اما این امتیازات آنها را قانع می‌کند تا از زنان حمایت کنند؟