مجلس در تعلیق، دولت در بلاتکلیفی

پارلمان بریتانیا به‌صورت رسمی و درمیان فریاد اعتراض نمایندگان، برای 5هفته تعلیق شد.