تقاطع آیت با بزرگراه رسالت زیباسازی می‌شود

روابط عمومی منطقه 4شهرداری تهران به‌دنبال درج پیام مردمی در روز 5شهریورماه با عنوان زیباسازی تقاطع بزرگراه رسالت با خیابان شهید آیت به اطلاع می‌رساند با توجه به قرارگیری ملک یادشده در طرح تعریض بزرگراه رسالت و همچنین شخصی بودن ملک، طی نامه شماره 20496496به تاریخ 16شهریورماه 98جهت زیباسازی نما به مالک اخطار لازم داده شد.