طرحی برای درآمدزایی سبز

کودکان البرزی در قالب طرح صیانت از منابع آب و محیط زیست، آموزش برنامه‌نویسی را فرا می‌گیرند
برنامه «صیانت از منابع آب و محیط زیست» که از سال ۹۷ شروع شده و هنوز در حال اجراست، برای تعیین مسئولیت اجتماعی، معاونت آموزش سازمان محیط‌ زیست و دانشکده محیط زیست البرز در قبال صیانت از آب و محیط زیست، سرفصل‌هایی برای دانشجویان این دانشکده تعریف کرد تا نسبت به آموزش این مواد تخصصی محیط زیست به دانش‌آموزان در 3 گروه سنی کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام شود.