نگاه شهدا

جواد تاجیک دوست شهید مجید پازوکی در خاطره‌ای از علاقه این شهید به ماه رجب می‌گوید: «مجید ماه رجب را خیلی دوست داشت.