13 دستور و توصیه مهم قاضی‌القضات

رئیس قوه‌قضاییه در جلسه مشترک شورای‌عالی این قوه با شورای قضایی استان‌ها دستورها و توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی خطاب به مسئولان ستادی قوه‌قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها داشت.