13
سه شنبه 11 بهمن 1401
شماره 8704
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مشارکت شهروندان در عصر رسانه‌های نوین

یادداشت
زندگی شهرنشینی و فرهنگ وابسته به آن در روزگار جدید از زوایای مختلفی مورد توجه مردم و شهروندان قرار دارد و در کلانشهرهایی چون تهران، افراد بسیار بیشتر از کسانی که در روستاها ساکن هستند، در معرض تصمیم و کنش ذهنی قرار می‌گیرند.
ویژه
13استان کشور بیشترین کودکان کار را در خود جای داده‌اند.
شائبه وزارت علوم عراق درباره اعتبار مدارک پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران رفع شد.

‌یک‌میلیون دانش آموز افغانستانی در ایران

آمارهای غیررسمی از یک‌میلیونی‌شدن دانش‌آموزان افغان در کشور حکایت دارند؛ جمعیتی که فراهم‌کردن زیرساخت‌های آموزشی برای آنها نیازمند 2500مدرسه جدید با 25هزار میلیارد تومان بودجه است
گزارش
5میلیون مهمان افغانستانی از طیف‌های مختلف در کشور حضور دارند و رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور می‌گوید از این آمار، حدود یک‌میلیون نفرشان کودکانی هستند که باید شرایط تحصیل برای آنها فراهم شود.