استانبول، بهشت گروه‌های مافیایی

فرایند آسانِ دریافت اقامت و زد و بند در ساختار اداری و پلیس باعث شده تا برخی از گروه‌های مافیایی، استانبول را برای فعالیت خود انتخاب کنند
شهر استانبول ترکیه، اگرچه به‌عنوان پایتخت گردشگری این کشور شناخته می‌شود، اما مدت‌هاست که به شهر ایده‌آل، برای بسیاری از گروه‌های تبهکار و حتی روسای باندهای مافیایی و قاچاق تبدیل شده است.