بازار شوینده‌ها و موادغذایی؛ بهشت کم‌فروشان

اداره کل استاندارد آمار کم‌فروشی در تهران را 39درصد اعلام کرد
تازه‌ترین گزارش اداره کل استاندارد استان تهران نشان می‌دهد آمار کم‌فروشی در استان تهران در حوزه صنایع غذایی و شوینده‌ها به محدوده 40درصد رسیده است.