15
سه شنبه 1 خرداد 1397
شماره 7390
زندگی
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راه و رسم خلبان‌شدن و پرواز‌کردن

نگاه روز
به‌طور کلی آموزش خلبانی در کشور ما به 2 بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود و هزینه تحصیل در هر کدام از این مراکز نیز تقریبا یکسان است.
ویژه
آموزش کودکان و نوجوانان، از موضوعات جذاب در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. گذر از آموزش سنتی و مکتب‌خانه‌ای به ساختاری نو در گستره آموزش به کودکان و نوجوانان، فرایندی آرام اما با دشواری‌ها و گرفتاری‌های بسیار بود.
سبک و شیوه خانه‌سازی در هر سرزمین از ویژگی‌های گوناگون اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و حتی تاریخی جامعه و مردمان آنجا برمی‌آید.
تا به حال چند بار گذرتان به بازار تهران افتاده است؛ بازار قدیمی پایتخت که برخی قدمت آن را به دوره صفوی نسبت می‌دهند؟ به هر حال رفتن به بازار تهران، هم فال است و هم تماشا؛ می‌توانید هم خرید مورد نظرتان را انجام دهید و هم بافت تاریخی پایتخت و اماکن تاریخی محدوده قدیمی این ابرشهر را تماشا کنید.
گفت‌وگوی همشهری با یک خلبان زن و یک کاپیتان زن

زنان آسمان و دریا

فهیمه احمدی‌دستجردیخلبان هواپیما و راحله طهماسبی‌‌سروستانیملوان‌کشتی از نخستین زنانی هستند که یکی با پرواز سر به ‌آسمان برآورده و دیگری دل به دریا زده است. شاید بعد از خواندن این جمله با تعجب بپرسید مگر زنان در ایران می‌توانند خلبان یا ملوان شوند
آشتی‌ملی کیمیای عراق بعد از داعش

آشتی‌ملی کیمیای عراق بعد از داعش

التیام جامعه ازهم‌گسسته یکی از دشوارترین چالش‌های عراق پس از انتخابات اخیر است
با آنکه 3سال از روند آشتی در عراق می‌گذرد موانع خاکی و زمین‌های بدون صاحب نیمه‌سوخته همچنان خانواده‌های سنی و شیعه را در یثرب از هم جدا نگه می‌دارد؛ روندی که هدف آن، التیام جامعه‌ای است که در پی جنگ داعش به دو پاره تقسیم شده است.
سازمان گدایان در تاریخ ایران
سازمان گدایان در تاریخ ایران
کدام بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، پدیده گدایی و طبقه گدایان را در این سرزمین پدید ‌آورده است
واکاوی جامعه و زندگی اجتماعی ایرانیان در تاریخ، ما را با یک پدیده شگفت‌انگیز در ساختار و قشربندی‌های اجتماعی روبه‌رو می‌کند.
یک گزارش خبری جالب درباره خیزش سریع محمد بن‌سلمان- ولیعهد 32ساله عربستان سعودی- به سوی قدرت مربوط می‌شود به اینکه وی چگونه مادرش را منزوی کرد و او را مدتی در حبس خانگی نگه داشت.
PDF زندگی
کوتاه زندگی
تاکسی همچون بسیاری دیگر از پدیده‌های نوپدید در تاریخ معاصر جهان که به ایران رسیده‌اند، تا زمانی دراز، هم از جذابیت‌ها و هم از گرفتاری‌های گستره اجتماعی این سرزمین به شمار می‌آمد.
«چشم‌زخم» پدیده‌ای آشنا در فرهنگ عامیانه جامعه‌ها و سرزمین‌های گوناگون به‌شمار می‌آید. این پدیده، پیشینه‌ای دراز در زیست روزمره انسان داشته است.