پایان حصر قیمت دلار آمریکا
سرانجام طلسم حصر قیمت دلار آمریکا شکست و بانک مرکزی پس از 42روز مقاومت، سیاست اصلاح نرخ دلار آمریکا را با افزایش 5تومانی ارزش آن آغاز کرد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی از اصلاح نرخ آمریکا تا پایان سال‌جاری به میزان 5تا 6درصد خبر داده بود.