11
سه شنبه 1 خرداد 1397
شماره 7390
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در مقابل دیگران مسئولیم

یادداشت
این چرخه را درنظر بگیرید: کارخانه‌داری برای اینکه قیمت محصولاتش کمتر در بیاید و سود بیشتری ببرد از محصول تازه‌ای در ترکیبات خوراکی‌اش استفاده می‌کند که او را به درآمد بیشتر می‌رساند
رکورد بیشترین تعداد ازدواج در 10 سال اخیر به استان تهران اختصاص دارد.
اگر فکر می‌کنید بخش مهمی از فعالیت‌های ذهنی و زندگی‌تان دچار اشکال است بدانید اسیر یکی از تله‌های زندگی شده اید

پشت‌سر گذاشتن تله‌های زندگی

آیا نگرانید از زمین و زمان بر سرتان بلا نازل شود و به این خاطر از خانه بیرون نمی‌روید؟ آیا رئیس یک بخش از اداره هستید اما به‌جای اینکه به دیگران دستور بدهید، همه کارها را خودتان انجام می‌دهید؟