واکنش رئیس جمهور و وزارت خارجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا

حسن روحانی، رئیس جمهور در واکنش به اظهارات پمپئو گفت : چه‌کاره هستید که برای ایران و جهان تعیین تکلیف کنید؟ وی با بیان اینکه دنیای امروز نمی‌پذیرد آمریکا برای جهان تصمیم بگیرد تأکید کرد: کشورها استقلال دارند البته با فشار کار خود را می‌کنند.