منابع آبی خلیج گرگان در آستانه بحران

راهکار نجات خلیج گرگان از کم‌آبی، اقدامات فیزیکی نیست
مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: منابع آبی خلیج گرگان در شرایط بحرانی نیست اما با درجات کمی پایین‌تر از بحران قرار دارد.