هزینه نوشیدنی داغ سفره افطار

زمانی که کاشف‌الدوله لاهیجانی مقداری از دانه‌های گیاه چای را در عصای خود پنهان کرده و برای نخستین بار به ایران آورد شاید خودش نیز نمی‌توانست تصور کند روزگاری این نوشیدنی داغ به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزانه مردم ایران بدل شود.