زندگی صحنه پیکارها

بررسی کلیاتی از آرای مرحوم «علی صفایی حائری» درباره عاشورا
عاشورا و حوادث حول آن، اقیانوسی را پدید آورده که با هر تخصص و گرایشی با آن مواجه شوی، مات و مبهوت می‎مانی. دگرگونی‌ها و اتفاقات در جریان عاشورا آنقدر گسترده است.