افزایش 97درصدی هزینه پرورش گاو در ایران

هزینه تولید در بخش گاوداری‌های صنعتی ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته _تورم نقطه به نقطه _ 97.2درصد و هزینه پرورش مرغ به شیوه صنعتی هم 46.1درصد افزایش یافته .