کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی شهرداری تا سال بعد

شهرداری تهران علاوه بر کاهش 10درصدی مصرف انرژی تا پایان برنامه 5ساله سوم برنامه‌ای که سال بعد پایان می‌یابد درنظر دارد یک رده، رتبه ساختمان‌های خود را براساس برچسب انرژی ساختمان‌ها، ارتقا دهد.