تغییر موازنه قدرت در فضا با «خیام»

صبح دیروز ماهواره «خیام» از پایگاه «بایکونور» قزاقستان به فضا پرتاب شد تا گام بلند دیگری ازسوی جمهوری‎اسلامی در حوزه پیشرفت‎های فضایی برداشته شود.