ثبت کوتاه‌ترین روز زمین

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که روز 29 ژوئن کمتر از 24ساعت بوده است
اگر احساس می‌کنید روزها کوتاه‌تر شده است، درست حس کرده‌اید. دانشمندان کوتاه‌ترین روز کره زمین را از زمان اختراع ساعت اتمی، ثبت کردند.