10
چهار شنبه 19 مرداد 1401
شماره 8562
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سلطه بر شمال و غرب آفریقا

یادداشت
از جمله کشورهای استعمارگری که به‌طور خاص بر شمال و غرب آفریقا تمرکز کرد و بخش گسترده‌ای از این سرزمین را به اشغال خود درآورد، فرانسه بود.
ویژه
امروز مبارزه با یزیدها و شمرهای زمانه تداوم دارد و این نبرد علاوه بر ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و ‌نظامی در قالب جنگ رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها به‌شدت در جریان است.
خبر
حسن نوروزی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هم ما به همسایگان نیاز داریم و هم همسایگان به ما نیاز دارند.

امر‌ به‌ معروف تابع گرایش سیاسی نیست

مجید باقری: هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر دست به اقدامات مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و مانند آن بزند
گزارش
در مسئله اجرای امربه‌معروف و نهی‌ از‌ منکر و نحوه عملکرد نیروهای فعال در این حوزه، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌ایم. به این دلیل، یکی از اولویت‌های ستاد امر‌ به‌ معروف و نهی‌ازمنکر، آموزش به افرادی است که در جامعه امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر می‌کنند.