09
چهار شنبه 19 مرداد 1401
شماره 8562
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ما همان مردمیم

یادداشت
چند سالی است به سبب اختلاف سلیقه‌های سیاست‌مردان و عیان شدن آن در سطح جامعه، تحریم‌های قهری یکجانبه و شرایط سخت اقتصادی، گویی ناخواسته فرهنگ سیاه انگاری، نه در حد کشمکش‌های معمول سیاسی بلکه در وادی قضاوت مردم نسبت به یکدیگر، تاریخ و تمدن و عملکرد دولت‌ها و رویکردهای فرهنگی از دیربازِ تاریخ سرزمینمان تا‌کنون به‌گونه‌ای فزاینده خودنمایی می‌کند.

محرومیت‌زدایی با نذر آب

با آغاز طرح ملی نذر آب، از سال 1397 فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در روستاهای درگیر تنش‌های آبی آغاز شد
گزارش
امسال پنجمین سالی است که بزرگ‌ترین طرح داوطلبانه در کشور اجرا می‌شود؛ طرح ملی نذر آب که از آبرسانی در روستاهای محروم و درگیر تنش‌های آبی آغاز شد و کم‌کم به فعالیت‌های گسترده‌تری تحت عنوان محرومیت‌زدایی انجامید.