از 40مگا وات برق زباله‌سوز تا خودروهای اشتراکی با ظرفیت بخش خصوصی

«ظرف 3سال آینده 40مگاوات برق از نیروگاه زباله‌سوز شهر تهران تولید می‌شود.