خواب زمستانی

سینمای ایران در کنار مدیریت خاموش جدید و اکران فیلم‌های جنجا‌لی به سمت برگزاری جشنواره فجر پیش می‌رود
در روز‌هایی که محمدمهدی حیدریان، رئیس پیشین سازمان سینمایی به فرهنگستان هنر کوچ کرده تا ریاست گروه تخصصی سینمای این فرهنگستان را در انتهای کارنامه کاری‌اش اضافه کند.