24
دو شنبه 24 شهریور 1399
شماره 8037
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یاغی

صادق چوبک متمردی بود غیرقابل بخشش
در سال‌های غلبه دستورزبان‌ها و آیین‌نامه‌های فرهنگستان زبان، صادق چوبک، یاغی و متمردی بود غیرقابل بخشش.
ویژه
نخستین کنگره نویسندگان ایران تصویری کلی از وضعیت جریان‌ها و گروه‌های ادبی به‌دست می‌دهد.
تئاتر سپاهان اصفهان در دهه بیست  با بهترین بازیگران و کارگردانان در کنار تئاتر تهران و تبریز از شاخص است.
بعد از نمایش نسخه دوبله «دختر فراری و دختر کولی»، اسماعیل کوشان و شرکایش در دفتر میترا فیلم، مقدمات تولید فیلم را فراهم می‌کردند.
عبدالرحیم خلخالی که از مشروطه‌خواهان اهل قلم بود در شهر رشت کتابفروشی «کاوه» را پی افکند تا پاتوق کتاب دوستان شود و اینگونه نیز شد.

دستگیره خراب

دستگیره خراب
PDF صفحه چهارم قرن
کوتاه صفحه چهارم قرن
رد پای انجمن هنرمندان ایران را می‌توان در روزشمار زندگی حسن‌علی وزیری 1333– 1269 جست‌وجو کرد.
امکان‌یابی ضبط ترانه‌ها و موسیقی‌های ساخته و اجرا‌شده در رادیو را می‌توان یکی از نقاط عطف این عرصه در ابتدای روند شکل‌گیری مناسبات هنری و حرفه‌ای این کار دانست.