پرتاب ناموفق آسترا

رسیدن ارزان‌تر محموله‌ها به مدار زمین هدف اصلی بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های جهان است که هر روز رقابت فضایی را داغ‌تر می‌کند
​​​​​​​صنایع موشکی کوچک خصوصی می‌توانند کمی بزرگ‌تر شده و رشدی را داشته باشند، مشروط بر اینکه راهی را که آغاز کرده‌اند، ادامه دهند.