05
دو شنبه 24 شهریور 1399
شماره 8037
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گرانی سفر در بازار داغ کرونا

متولیان گردشگری برای راه‌اندازی چرخ اقتصاد از مردم می‌خواهند با تور سفر کنند اما بررسی‌های همشهری مشخص کرد که هزینه‌ سفرهای داخلی هم افزایش یافته است
وزارت میراث فرهنگی پس از برآورد خسارت 12هزار میلیارد تومانی به صنعت گردشگری در همه‌گیری کرونا، تلاش دارد برای راه انداختن چرخ اقتصاد کشور و جلوگیری از نابودی کامل صنعت گردشگری، سفر با تور در دوران کرونا را رواج دهد.
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8037

سال سخت تنفس

سازمان بهداشت جهانی: آلودگی هوا در ایران 3برابر کشنده‌تر از کروناست
آلودگی هوا در ایران در حالی با همه‌گیری کرونا به فراموشی سپرده شده که این پدیده 3برابر کشنده‌تر از ابتلا به کرونا در کشور است.