12
دو شنبه 24 شهریور 1399
شماره 8037
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پاساژگردی‌ها کار دست قزوینی‌ها داده و زنان خانه‌دار این استان بیشترین آمار ابتلا به کرونا را طی روزهای اخیر به نام خود ثبت کرده‌اند. بیشترین سفر به استان‌های شمالی هم در تعطیلات اخیر به‌خودروهای پلاک قزوین تعلق گرفته تا حاصل آن شیب تند صعودی ابتلا به کرونا و افزایش بستری و مرگ‌ومیر در شهرهای مختلف قزوین باشد.
آنسو
ذوالقرنین منجال، با بروز علائم‌اش غافلگیر نشد. این حسابدار اهل کویته پاکستان دیده بود که چطور تب‌ولرز و سرفه از هفته‌های قبل در بین خانواده بزرگ‌اش گسترش می‌یافت و البته کسی هم تست نمی‌داد. منجال می‌گوید: «یکی از عموهایم گفت اگر کسی از خانواده ما تست بدهد با من سروکار دارد. این مایه بدنامی ما در جامعه خواهد شد.»
تعدادی از کشورهای اروپایی از بیم شروع موج دوم، محدودیت‌ها را تشدید کرده‌اند

همه‌گیری ترس

دولت‌ها نگران آغاز پیک دوم در آستانه آغاز فصل سرما هستند و مردم نگران بازگشت قرنطینه سراسری
بسیاری از مردم جهان چندماه است که کسب و کارهایشان را با کرونا سازگار کرده‌اند. آنها امیدوارند به هر سخت‌جانی که شده از این شرایط جان سالم به‌در ببرند اما افزایش آمار ابتلا به کرونا در تعدادی از کشورها در هفته‌های اخیر آنچنان سرعت گرفته که برخی دولت‌ها به بازگشت دوباره به قرنطینه فکر می‌کنند.